Успешните партньорства обсъдиха представители на БЦНП, ФГУ и държавни институции

Institucii

Успешните партньорства помежду си през изминалата година обсъдиха на неформална среща представители на Форум Гражданско Участие, Българския център за нестопанско право и държавни институции. Срещата се състоя на 27 януари в Къщата на гражданските организации – новото споделено пространство за работа и сътрудничество между активни хора и организации. Освен част от екипите на двете организации – ФГУ и БЦНП, на събирането присъстваха представители на Президентството, на политическия кабинет на зам.-министър председателя Румяна Бъчварова, на министерствата на правосъдието, регионалното развитие и благоустройството и труда и социалната политика. Целта беше в неофициална среда да си припомним какви бяха успешните инициативи за гражданския сектор, които се случиха със съвместните усилия на НПО и институциите.

„С код „зелено”, или законите, които претърпяха реална и дългоочаквана промяна, можем да отбележим новия Закон за училищното и предучилищното образование, Закона за лечебните заведения и промените в режима за предоставяне на здравни услуги, както и промените в Закона за социално подпомагане”, каза Надя Шабани, програмен директор в БЦНП. Освен положителната развръзка в работата по промени в законодателството, тя очерта онези закони и нормативни актове, при които усилията на НПО не са се увенчали с успех. Условно нареченият код „червено” бележи например, промяната на режима на запрещението, Стратегията за развитието на гражданските организации, Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и др. Сред онези промени, които са на лице само отчасти и не са окончателни – или с код „оранжево”, са Законът за юридическите лица с нестопанска цел и промените в Закона за нормативните актове, които позволяват по-широко гражданско участие.

Председателят на ФГУ Ива Таралежкова, от своя страна, представи оценката на Индекса на гражданското участие в България, направена по методология на ФГУ. Тя наблегна на изводите и препоръките, изведени от изследването, като например нуждата от въвеждане на унифицирана правна регламентация на обществените консултации. „Основен проблем по отношение на гражданското участие е това, че Законът за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, където е уредена правната рамка на референдумите и гражданските инициативи, всъщност не стимулира по-голяма гражданска активност”, каза Ива Таралежкова. Тя изтъкна липсата на реални възможности за провеждане на референдуми, заради изключително високите прагове и изисквания за иницииране (от страна на граждани) и впоследствие за признаване на действителността им.

Партньорската работа по законопроекти и нормативни актове с ФГУ и БЦНП ще продължи и през настоящата година, заявиха присъстващите на неформалната среща представители на институции. Те очертаха основните моменти от плановете за работа по линия на законодателство и стратегическо планиране и изразиха готовност за общи действия с НПО.

 

eeagrantsogoСрещата е организирана в рамките на проекта „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Posted on January 29, 2016 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top