Archive for: March, 2017

Лигата на младите гласоподаватели – въпроси и отговори

Национален младежки форум като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум, проведе кампания “Лигата на младите гласоподаватели” – неполитическа инициатива, която има за цел да запознае младите хора с предизборните програми/платформи на политическите сили в България, с което да се повиши нивото на…

Read More →

TimeHeroes и сдружение “Деветашко плато” са сред финалистите във второто издание на VIVACOM Регионален грант

13 проекта спечелиха финансиране във VIVACOM Регионален грант за тази година. Общата сума, отпусната за тяхната реализация, е 62 000 лв., като максималният грант за проект е 5000 лв. С програмата VIVACOM подпомага развитието на регионите в България и стимулира участието на местните общности. TimeHeroes получават финансиране за провеждането на обучения сред доброволчески клубове и…

Read More →

Back to Top