Анкета “Дейности и услуги в Къщата на гражданските организации”

Къщата на гражданските организации е първото място в София, което предоставя възможност на неправителствени организации от цялата страна да се срещат на живо, да работят заедно, да обменят опит и да получават подкрепа. Къщата предлага широка палитра от услуги и осигурява пространство за организиране на събития, важни за развитието и сполтяването на гражданската общност.

За нас е изключително важно да чуем и вашето мнение – как вие си представяте Къщата и какви други услуги и дейности ще ви бъдат полезни и приятни да видите в нея. Въпреки че е разположена в сърцето на столицата, вратите на Къщата са отворени и към организации от цялата страна, затова приемаме мнения от всички колеги независимо от географско положение, сфера на дейност, големина на екипа и др.

Отделете само няколко минути, за да попълните анкетата “Дейности и услуги в Къщата на гражданските организации” и помогнете да бъдем още по-успешни и полезни в нашето начинание.
Анкетата е достъпна онлайн на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/ngohousebg

 

Благодарим ви!

       

Анкетаeeagrantsogoта в част от проект на Български център за нестопанско право „Къщата на гражданското общество –общност за развитие” (BG05/576), който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg).

Posted on January 29, 2016 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top