Какво означава да си активен гражданин? – дискусия

На 29.02.2016  – неформална среща привлече студенти от НБУ и СУ в Къщата. Обсъдена беше темата за НПО сектора – дали е и защо се нарича 3-ти сектор и може ли да го причислим към нулевия сектор. Идеята, че третия сектор е този който свързва всички сектори заедно, обедини участниците.

Гражданското участие беше разгледано през участието в протести и протестни действия, както и през доброволческото участие в кампании и инициативи. Различният  опит на участниците допринесе към това дискусията да се изпълни с различни мнения, практики и идеи. Но за няколко неща участниците останаха единодушни, като нуждата от такива дискусии, защото както беше споделено от един от участниците „всеки е активен в собственият си двор’, но ако не следим какво правят другите, няма как да постигнем видима промяна.”

Отношението между властта и неправителствения сектор беше също така обсъдена. Нуждата от по-активна комуникация между гражданските организации, беше водеща и в тази тема. Идеята, че когато малкия се убедени с някой друг вече стават много и това което променят вече не изглежда толкова голямо, беше силно застъпена повереме на дискусията.

Темата за социалното предприемачество като начин за обединяване на гражданския и бизнес сектора също беше засегната. Нуждата от намиране на дългосрочно финансиране за дейностите на гражданските организациите, и как социалното предприемачество дава точно тази възможност беше обсъдена. Програмата за подпомагане на социалното предприемачество, предоставена от БЦНП беше дадена като пример за успешна мярка за подкрепа.

С разбирането че демокрацията означава един непрекъснат процес на общуване между гражданите, участниците изразиха желание за продължаване на серията от подобни дискусионни срещи. Такаче ако искаш и ти да се включиш в дискусията или да срещнеш съмишленици, Къщата на гражданските организации е за теб.

Очакваме те!

eeagrantsogo2Срещата е организирана в рамките на проекта „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Posted on February 29, 2016 in Новини, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top