Представители на социалното министерство и НПО обсъдиха визията за законодателно развитие на социалното предприемачество

 

На 19 февруари т. г. в Къщата на гражданските организации се проведе неформална среща за обсъждане на законовото регламентиране на социалното предприемачество у нас. Дискусията бе организирана от Български център за нестопанско право и в нея взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика, фондация „Помощ за благотворителността в България”, Национален алианс за социална отговорност, Каритас, фондация „Пиа Матер”, Българско дружество за защита на птиците, фондация „Конкордия България”, Асоциация „Аутизъм” и фондация „Граждани срещу бюрокрацията”.

1

 

Участниците в срещата дискутираха характеристиките на социалното предприемачество – така, както са регламентирани на ниво европейско законодателство, и как следва да се регламентират в България. Бяха очертани конкретните критерии, които отличават обичайния бизнес от социалното предприемачество, а именно: неговата социална цел, задължителното реинвестиране на печалбата обратно в дейността, участието на работниците и служителите във вземането на решения и др. Важната част от обсъждането беше въпросът – при евентуална законова уредба в България коя ще бъде отговорната институция, която ще дава статута на социалните предприятия. Сред обсъжданите възможности бяха Агенция за малки и средни предприятия, Агенция по вписванията, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и др.

2

 

Като мерки за подкрепа на социалното предприемачество представителите на неправителствените организации предложиха два варианта: стартъп финансиране (Start up funding) и нулево облагане с корпоративен данък при реинвестиране на 100% от печалбата.

Междувременно Министерството на труда и социалната политика публикува на интернет страницата си за обществено консултиране План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

 

151002_Glasatni_newdoodles-01

През месец март 2016 г. се планира следваща среща за дискусия по темата какви следва да бъдат насърчителните мерки за социалното предприемачество. Ако имате предложения по темата, може лесно да ги споделите на платформата www.glasatni.bg. Ние ще обобщим направените предложения и коментари на платформата и ще ги предложим за обсъждане в работната група към министерството, която има за задача подготви законодателни промени, свързани с регламентирането на социалното предприемачество и социалната икономика в България.

 

 

eeagrantsogoСрещата е организирана в рамките на проекта „Къщата на гражданското общество–общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Posted on February 29, 2016 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top