Домашни колаборации – първа неформална среща на хората от Къщата

Само два месеца след откриването на Къщата на гражданските организации семейството в нея порасна почти двойно. Заедно с броя на обитателите започна да расте и общностният дух в Къщата. Представителите на седемте НПО-та, работещи в споделеното работно пространство, се събраха около обща маса, за да научат повече за своите колеги, да споделят предстоящи инициативи и да предложат своята подкрепа при нужда от съвместна работа. Въпреки различията в дейността на организациите пресечните точки между тях се оказаха повече от очакваното.

20160205_161522_resized

По време на неформалната среща на НПО обитателите, състояла се на 5 февруари 2016 г. в хъбното пространство на Къщата, се породиха множество идеи за сътрудничество между тях. Бяха представени и примери за вече развилите се успешни партньорства между „Герои на времето” (timeheroes.org) и фондация „Светът на Мария”, както и фондация „Заслушай се”

Ивайло от Националния младежки форум, разкри, че през 2016 г. сред специфичните приоритети на платформата ще бъде укрепване психическото здраве у младежите. За успешното постигане на целта представителят на НМФ отправи молба за обединяване на усилията в тази посока. „Да направим хората с интелектуални затруднения по-видими и по-способни” беше апелът на Миряна Маламин Сирийски от фондация „Светът на Мария”. Тя предложи всеки от обитателите да помисли за евентуални събития и места, където ползвателите на социалните услуги на фондацията могат да предлагат кетъринг, почистване и други услуги.

Точно тук гражданското общество трябва да се включи, за да може законопроектът за доброволчеството да излезе от чекмеджетата на Народното събрание и да се придвижи към пленарна залата” бяха коментарите по повод настоящата неизвестност около съдбата на проектозакона за доброволчеството.

 

620160205_161555_resized

Сред най-подкрепените предложения за бъдещи инициативи в Къщата бяха: стартиране на серия от обучения по жестов език за чуващи със съдействието на екипа на „Заслушай се”, обучение по модериране, водено от Форум гражданско участие, застъпване за внедряване гражданското образование в задължителната училищна програма с общите усилия на Български център за нестопанско право, ФГУ, фондация „Темпо” и Национален младежки форум; оказване на подкрепа при разпространяването на информация за настоящи и бъдещи мероприятия и кампании на организациите, обитаващи в Къщата; споделяне на технологията на успеха и още много други.

 

DSC_1312

 

Колаборациите продължават!

 

eeagrantsogoСрещата е организирана в рамките на проекта „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

Posted on February 9, 2016 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top