Казус + експерти + любопитни = Business Lab. Участвай на 31 октомври

Заповядайте на интерактивно събитие, на което  експерти и публика решават реални казуси на реални организации в Къщата на гражданските организации
Тема на бизнес лабораторията, която ще се проведе на 31 октомври  ще бъде пазарният подход на неправителствена организация. Ще бъде разгледан казус на НПО портала – Анализ и оценка на възможности за генериране на приходи на пазарен принцип.
Решение ще търсим заедно с “Експертите” и “Любопитните” с методология прилагани в програмите “Управление на социални организации” и “Академия за социални предприемачи” на The Business Institute.

Ако искате да влезете в ролята на “Любопитните” – ще имате възможността не просто да наблюдавате процеса, а и да участвате активно в него с мнение, коментар или позиция по обсъжданите въпроси, свързани с казуса.

Заповядайте на 31 октомври 2016 г. от 16.30 ч. в Къщата на гражданските организации – ул. Христо Белчев №3

Кои са експертите?

Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. По произход е финансист – основа, която сериозно е надградил с експертиза в областите стратегия, бизнес моделиране, оценка на потенциала и развитие на идеи със социална значимост. Фасилитатор на редица обучения в областта на социалното предприемачество и менторинг програми за представители на неправителствени организации. Вярва, че базовите познания на тема финанси са от изключително значение за успешния мениджмънт както на бизнес, така и на социални организации. Ценен е заради доброто си умение да говори за финанси на хора, които не са финансисти. Умее да предава сложната информация по лесен и разбираем начин, често с истории и метафори.
Юрий Вълковски

Изпълнителен директор на фондация „Промяната“ (част от мрежата на Reach for Change). 20-годишният му опит в областта на социалните организации включва следните позиции: директор на Българската фестивална асоциация, мениджър „Финансирания“ във Фондация „Работилница за граждански инициативи“, член на Стратегическата група на Европейската инициатива „Душа за Европа“ и други. От 2004 г. преподава мениджмънт на неправителствени организации и културен мениджмънт. Юрий е фасилитатор в Академията по социално предприемачество, съвместна инициатива на фондация „Промяната“ и The Business Institute.
 Анелия Гроздева

Нели е асоцииран фасилитатор в The Business Institutе, с богат опит в областта на Business Development. Във визитката й може да намерим: Business Development for Kevin Murphy at Ginger Sisters, Co-founder and Partner at PHIBA, Business Development Manager and Brand Manager at Unicoms, Business Development and Marketing Manager at Synovate, General Manager at Power w PR Agency and Consulting, Communications Manager and FICE Bulgaria (NGO) and PR Manager at Step by Step Foundation.
Организатор на събитието е The Business Instiute, а партньор и казусо-носител е екипът на  Информационният портал за неправителствените организации в България.

 

Posted on October 31, 2016 in Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top