Инициативата “Вход за граждани” на Форум гражданско участие представя 3 проекта, създадени от гражданите на Бистрица, Герман и Горни Богров

 

 

На 8 ноември от 17:00 до 19:00 в залата на Столична община на ул. Париж 1 ще се проведе заключително събитие от иницитивата „Вход за граждани“ на Форум гражданско участие, на което ще бъдат представени три проекта, стартирани в резултат на обществени дискусии по важни за общността теми в селата Бистрица, Герман и Горни Богров. Срещата е продължение на поредица от дейности, организирани от Форум Гражданско Участие и кметствата на трите села, които целят набелязване на идеи и предложения и обучение за превръщане на идеите в проекти.

Трите проекта, които ще бъдат представени по време на събитието са: „еАтлас“ – облагородяване на с. Бистрица с цел подобряване на информираността на гостите и туристите на селото; „Феникс – възраждане на сградата на старото училище в с. Герман” и създаване на културен център; „Горни Богров спортува” – изграждане на мултифункционална спортна площадка и подобряване на физическото здраве и култура на жителите.

По време на събитието, кметовете на трите населени места ще споделят впечатленията си и резултатите от проведените обществени дискусии и обучения и ще се потърсят начини за осъществяване на формулираните проекти. За участие са поканени представители на Столичен общински съвет, столичната администрация, местни организации и жители на трите кметства.

Posted on November 6, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top