Къщата става ОНЛАЙН !

Къщата на гражданските организации е споделено физическо пространство за работа и срещи. Водеща цел на Къщата е да предоставя място, където гражданските организации и активните хора да могат да споделят идеи, да измислят дейности за акумулиране на гражданската енергия и да си взаимодействат. Фокусът върху целта прави всички средства за постигането ѝ възможни. Затова обявеното извънредно положение заради COVID-19 и забраната за провеждане на срещи в реална среда ни провокираха да адаптираме и разширим пространството на Къщата и във виртуалната среда.

Така, Къщата става ОНЛАЙН !

Какво означава това?

Това означава, че Къщата предоставя онлайн простраство на граждански организации, доброволци, студенти да провеждат своите срещи, обучения, семинари, инструктажи с безплатен достъп до разширените възможности на платформата Zoom.

Освен виртуално пространство Къщата ще бъде и добър домакин – с човек, който ще е на разположение през цялото време на срещата за технически въпроси и за всякакво друго съдействие, свързано с провеждане на срещата (като подготовка на технически насоки за включване на участниците в онлайн обучението, адаптиране функциите на онлайн пространството според нуждите на обучението и др.).

Как да се подготви и проведе събитие в онлайн пространството на Къщата

– Потърсете ни, за да проверите възможностите за запазване на дата и час за вашето онлайн събитие на info@ngohouse.bg или на тел. 0888 874 504.

– След постигането на уговорка ние ще запазим онлайн пространството за вашето събитие и в рамките на следващия ден ще ви изпратим информация (активен линк и парола за платформата ZOOM), която ще позволи на участниците в срещата да се включат;

– При необходимост ще уточним с вас технически детайли и ще ви изпратим файл с подробни насоки как да използвате информацията за включване в срещата;

– Остава да разпространите получената информация за достъп до онлайн срещата и инструкциите за включване до всички участници.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Онлайн пространството на Къщата на гражданските организации е в рамките на проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (ACF/61) на Български център за нестопанско право, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Posted on April 6, 2020 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top