Що е то София Прайд?

На 31 май от 16:00 в Къщата на гражданските органиции, фондация „Ресурсен център Билитис” ви кани на среща-дискусия, в която можете да зададете към тях своите въпросите, свързани със София Прайд, и заедно да обсъдим защо той е важен, с какво допринася за подобряването на състоянието на ЛГБТИ хората в България и защо има нужда от подкрепа от страна на неправителствените организации и широката публика.

Често биват задавани въпросите: Кои права на ЛГБТИ хората в България всъщност са нарушени? Защо е необходимо някои хора да парадират със сексуалната си ориентация или полова идентичност? В отговор на това фондация „Ресурсен център Билитис” ще представи някои факти, които ще ви бъдат от полза, за да разберете ситуацията, в която живеят ЛГБТИ хората в България.

Пропуските в законодателната рамка не са единствената причина да се организира София Прайд. В социален план ЛГБТИ хората се сблъскват със сериозни пречки открито да бъдат себе си на всяка крачка – от семейството, през близката социална среда и до обществото като цяло. Основно това се корени в липсата на знание и разбиране за това що е то ЛГБТИ човек и съответно се поражда страх, който води до отхвърляне.

Затова заповядайте в Къщата, ако имате интерес да разберете повече по темата.

За контакт: е-мейл: g.filipova@bilitis.org или телефонен номер: 0887-607276

Posted on May 31, 2016 in Новини, Публикации, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top