Къщата свързва студенти от Erasmus Student Network с НПО инициативи за социално включване

Ръководители и доброволци на Ерасмус Стюдънт Нетуърк – България (Erasmus Student Network – Bulgaria) посетиха Къщата на 25 февруари, за да се запознаят с актуални инициативи на граждански организации за социално включване, в които български студенти могат да доброволстват от 25 февруари до 8 април. Това е периодът, през който тази година Ерасмус Стюдънт Нетуърк ще подпомага връзката на студентите – членове на Мрежата – с гражданските каузи, посветени на социалното включване на хора от уязвими групи. Неслучайно локацията на срещата беше избрана да бъде именно в Къщата – мястото с граждански заряд, на което всеки ден студенти и активни млади хора, които са още в началото на своето професионално развитие, могат да се докоснат до работата на неправителствените организации.

Четири организации от София представиха своите доброволчески инициативи за социално включване. Покана към студентите отправиха:

  • Фондация „Светът на Мария“, която работи за подобряване качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства. Екипът представи възможностите за включване на доброволци в заниманията на Дневния център “Светове”, както и в две социални предприятия – работилницата “Светове”, в която се изработват сувенири, и кетъринг услугите „Бон апети“, в които активно участват и са включени хора с интелектуални затруднения.
  • Сдружение „Каритас София“, което е най-голямата благотворителна организация на Католическата апостолическа екзархия в България. Екипът разказа за заниманията в социалните им услуги, в които са включени най-различни и много хора от уязвими групи – хора с увреждания, бежанци и мигранти, жени в неравностойно положение. Представени бяха и възможностите за доброволстване в социалната работилница “КаритАрт” и социалното предприятие “Бистро Каристо”.
  • Фондация “Глобална инициатива в психиатрията” – София, която работи с хора с психично здравни проблеми. Бяха представени опциите са включване в дейностите на социалните услуги и специализираното предприятие (обществена пералня “Зелена”), управлявани от ГИП – София. Възможности за водене на заниманията в тематичните клубове, активности, както и в дейностите на социалното предприятие “Арт ателие “Творилница” бяха част от презентацията.
  • “Храна, не война – София” е самоорганизирана инициатива за приготвяне и споделяне на веган храна и облекло заедно с хора в неравностойно положение. Представител на екипа разказа за възможностите за доброволстване в регулярните им събития за поддържане на общностна градска градина, солидарна баня, зимно убежище срещу бездомност, групи за взаимопомощ по специфични проблеми.

Предстои студентите да изберат доброволческите инициативи и да се свържат с организациите, които ще могат да подкрепят до 8 април. Координацията на младите хора с организациите ще бъде подпомагана от Erasmus Student Network – Bulgaria съвместно с Къщата на гражданските организации.

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Граждански Хъбове в университети: активизиране на гражданската енергия в подкрепа на гражданските организации“ (ACF/61), финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Posted on February 27, 2020 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top