С началото на пролетта започва и Пролетната обучителна програма на Къщата на НПО

След успешно проведената през есента на 2018 г. обучителна програма в Къщата на гражданските организации, завършихме годината с убеждението, че целенасочените усилия за увеличаване на капацитета на неправителствените организации е от съществено значение за утвърждаване на стабилна среда за развитие на гражданските организации в България. Споделените мнения от лекторите и участниците от предходното издание на програмата ни насърчиха да продължим и с настъпването на пролетта обявяваме Пролетната обучителна програма, която ще се проведе в добре познатата ни Къща на НПО.

Къщата на гражданските организации, създадена през 2015 година от БЦНП, е дом за редица граждански организации и активисти, обединени от общата идея, че гражданското общество има нужда от подкрепа и развитие и споделящи сходни ценности и дори инициативи. Освен като споделено работно място Къщата се утвърди с времето и като пространство, в което се провеждат интересни събития и полезни обучения.

Пролетната обучителна програма ще се проведе в периода април – юни 2019 г. в три модула, всеки от които се състои от три сесии. Лектор във всеки от модулите ще бъде утвърден в сферата си професионалист.

„Иновативно мислене – креативни и ефективни“ е първият обучителен модул, посветен на различните мисловни модели, усвояването на които ще ни помогне да прилагаме креативни техники, за да разпознаваме и развиваме новите възможности. Водещи на модула са Биляна Богданова и Сузана Чакърова. Сузана е сертифициран бизнес треньор и кариерен консултант с голям практически опит в сферата на човешките ресурси, а Биляна е професионалист с дълбок и разнообразен опит в маркетинга, бизнес развитието и управлението. И двете вярват в ученето през целия живот и споделят необходимостта от поставянето на човека в центъра и развитието на неговия вътрешен потенциал и съзидателна сила.

Сесиите за Иновативно мислене са на следните теми: Креативно мислене: не е талант, учи се – 3 април 2019 г., Критично мислене: как да взимаме осъзнати и ефективни решения – 8 май 2019 г., Мислене “през цветни шапки”: практически модул за типовете мисловни модели – 4 юни 2019 г.

„Маркетинг за НПО“ – вторият обучителен модул – поставя акцент върху изграждането на маркетинг стратегия и залагането на цели, върху избора на канали при промотиране на събитие и на маркетинг инструменти. Водещ на модула е Байчо Георгиев, който е маркетинг специалист с опит както в сферата на неправителствения сектор (IYAC BULGARIA, Национален Младежки Форум, бизнес академията “9 Academy” – продукт на фондация “Девет”), така и в този на софтуерните продукти (работил е като маркетинг специалист в компании като финансова група “Карол”, “pCloud” и “Nemesis Software”, a в момента е маркетинг мениджър на българската стартъп компания Coursedot).

Сесиите за Маркетинг за НПО са на следните теми: Стратегия и цели – 16 април 2019 г., Промотиране на събитие: кои канали за коя аудитория – 14 май 2019 г., Маркетинг инструменти: блог, социални мрежи, телевизия – 11 юни 2019 г.

„Творческо писане“ – третият обучителен модул ще разгледа спецификите на писането за социални каузи, а именно: формулирането на точно послание, достигането до целевата аудитория и нейното ангажиране. Водещ на този модул е Зарина Василева – магистър по Право и по Журналистика, към настоящия момент докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ (с изследване, насочено към ефективността при осъществяването на социалните каузи в онлайн среда), както и сертифициран обучител по Digital marketing, Digital branding и Copywriting. Зарина притежава над десетгодишен опит като доброволец и сътрудник в НПО сектора и е автор на публикации в областта на обществените и социални каузи, благотворителността, образованието и здравеопазването.

Модулът за Творческо писане се състои от следните сесии: Привличане: заглавието, което спира и задържа вниманието – 11 април 2019 г., Послание: текстът, който вълнува и води до конкретни действия – 30 май 2019 г., План: контент стратегията, която изгражда доверие и постига резултати – 6 юни 2019 г.

Как можете да участвате
Всички обучения ще се провеждат в Къщата на гражданските организации /ул. Христо Белчев 3, ет 1/ с начален час 18.00 ч. и продължителност между 90 и 120 мин.
Цената за участие в една сесия е 20 лева, като при участие в три сесии, общата стойност за трите сесии е 50 лева. Нужна е предварителна регистрация и заплащане на съответната такса – местата са ограничени.
Пълна програма на обученията, условия за участие и график на тяхното провеждане.

Заповядайте! Очакваме Ви!

Допълнителна информация за пролетната обучителна програма можете да получите от Радина Банова, e-mail: radina@bcnl.org, както и на телефон: 02/981 66 17

Posted on March 21, 2019 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top