Семинар на тема Лицата без гражданство в Къщата

На 17 ноември 2016г. в Къщата на гражданските организации, Фондация за достъп до права – ФАР организира семинар на тема „Лицата без гражданство – признаване на статут и защита от произволно задържане“. Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят и да получат екземпляр от публикувания доклад от теренното изследване за България относно „Защита на лицата без гражданство от произволно задържане“. Бяха и представени и видео материали и обсъдени под формата на реални казуси от практиката.

Целта на семинара беше да повиши познаването и практическото приложение на съответните стандарти съгласно международното право (ООН, Съвета на Европа), правото на Европейския съюз и българското право. По време на събитието беше дискутиран и  законопроекта за въвеждане на процедура по признаване на статут на лице без гражданство в България. Законопроектът е приет на първо четене в Народното събрание и въвежда за пръв път в националното  право процедура за установяване на липса на гражданство. България е ратифицирала Конвенцията за статута на лицата без гражданство през 2012г.

Инициативата се осъществява в партньорство с Европейската мрежа за лицата без гражданство (http://www.statelessness.eu/), на която ФАР е член.

Posted on November 18, 2016 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top