Лицензирани оператори на Международната награда на херцога на Единбург проведоха  обучителен курс за сертифициране на лидери

На 28-ми и 29-ти май  8 човека се присъединиха към семейството на Наградата – ентусиазирани и ангажирани с личностното израстване на младежите.

Международната награда на херцога на Единбург е програма за личностно развитие, насочена към младежи между 14 и 25 години, които се усъвършенстват в 3 направления: умения, физическа активност и доброволчество. Всеки един младежите има собствен лидер, който му помага и го насочва, както и ментор във всяко от направленията. За приключване на едно от трите нива, младежите преминават и през приключенско пътуване, което стимулира откривателския им дух и ги учи да работят в екип, да се справят с предизвикателства и да изпитват удоволствието от постигнатата цел. Наградата дава възможност на младежите да развият постоянство, увереност и целеустременост.

Обучителният курс използва методите на неформалното учене и включва инструменти за комуникация и менторство на млади хора, целеполагане и опознаване на историята, принципите, елементите и процесите в Наградата.

Обучители по време на обучителния курс на 28.05 и 29.05 бяха Елица Костова (преподавател в  Anglo-American School of Sofia, кариерен коуч в selfmosaic, обучител в Edu Compass и създател на „Пътят на мечтите) и Кристине Василева (координатор на Наградата в Асоциация за подпомагане на академичната общност, младежки обучител, член на управителния съвет на Национален младежки форум и стажант в програма „Образование и библиотеки“ във фондация „Америка за България“)

Posted on May 28, 2016 in Uncategorized, Новини, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top