Изграждане на високоефективни екипи – нов прочит на стари истини

„Колко от вас работят в екип?“ – С този въпрос започна  второто практическо занимание от HR поредицата в Къщата на гражданските организации. HR поредицата в Къщата реализираме заедно със Слава Кръстева – мениджър човешки ресурси, психолог и треньор с дългогодишен опит. Темата на срещата „Изграждане на високоефективни екипи“ отново привлече вниманието на мениджъри и служители на неправителствени организации, както и представители на частния сектор.  Разликата между екипи, които постигат високи резултати и всички останали групи, е тема, на която обръщаме малко внимание. Част от проблема е , че “екип” е дума, която е твърде позната на всички. Нейната употреба е толкова свободна, че това пречи на осмислянето, овладяването и прилагането на действията и нагласите, които водят до добри резултати.

Да поиграем – или как се крепи равновесието в един екип
За да онагледи сложността на задачата, лекторът Слава Кръстева предложи на участниците да участват в игра, за отличното изпълнение на която бе необходимо  равновесие. Чрез включване в  ролевата игра, участници и наблюдатели откриха колко  е трудно да бъдат постигани резултати в екип от хора, които не се познават достатъчно  по между си.  Акценти в последвалата дискусия бяха  равновесието в представата за лична и екипна отговорност, балансът в разбирането за изпълнение на поставената работна задача и отчитане на резултатите.

Дори при ясни правила и добро желание – продуктивните идеи са трудно осъществими, ако играчите не са екипни

Както в играта, така и в реалността, пътят до постигането на целите е променлив и зависим от различни  вътрешни и външни за екипа фактори. Но важна е целта и изпълнението на поставената работна задача. Защото изпълнението следва да бъде най-същественият елемент от културата на организацията.

Аудиторията на срещата научи повече за това по какво се отличава работата в група от работа в екип, както и  какъв е рискът от това „пространството“ между обещанията и резултатите да бъде изпълнено  от празнина. Независимо дали сме част от екип или ръководим екип, трябва да се стремим към емоционална интелигентност, доверие и работа рамо до рамо, за да допринесем за изграждане на един високоефективен екип.

Участниците научиха кои са 7-те жизненоважни форми на поведение за формиране на добър екип, но безспорен интерес и много въпроси предизвика частта от презентацията, в която бяха посочени  няколко сигурни стъпки към провала на „мисия екип“. Сред тях се отличиха трудната адаптация към промените и бавна реакция на предизвикателствата, неумението на екипа да празнува успехите си и мениджърският подход, при който грешките се наказват, но постиженията на екипа не се награждават.

Следващата среща от поредицата в Къщата се планира за януари 2018 г. , като темата ще бъде свързана с тихата неудовлетвореност на работното място. За информация свързана с точния ден и час на провеждане, следете страницата на във фейсбук.

А дотогава помнете: Полагайте грижи за себе си и здравето на своя екип, защото ефективен е здравият и щастливият човек.

Posted on November 24, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top