Защо е важно откъде идва храната? – презентация и дегустация – 25 април, в Къщата на гражданските организации

Запазена природа – чиста храна – честен поминък.

 

 

На 25 април Българско дружество за защита на птиците и Къщата на гражданските организации ви канят да поговорим за крехкото равновесие между опазването на природата и начинът, по който управляваме земеделските земи и произвеждаме храната си.

Сигурно много от вас са чували израза „ефекта на пеперудата”. Използването на пеперудата като символ на малка промяна, водеща до големи последствия, се свързва с разказа „Гръмна гръм” от 1952 г. на Рей Бредбъри. През 2055 г. героят на разказа Екълс взема участие в сафари за тиранозавър рекс в Мезозойската ера, което се организира чрез връщане назад във времето с 60 милиона години. Виждайки тиранозавъра, Екълс изпада в паника и нарушава забраната да се стъпва встрани от пътеката. Така той с крака си смачква неволно една пеперуда. При завръщането си обратно в 2055 г. Екълс установява, че са настъпили големи промени.
Едни от най-големите промени в природата настъпват със „селскостопанската революция”, която довежда до драстични и бързи промени в земеползването, до интензификация на селското стопанство и урбанизация.
Последните изследвания на Европейската комисия показват, че най-застрашено е биоразнообразието в земеделските земи – 76% от биоразнообразието в тях е с „неблагоприятен статус на съхранение” и само 7% от обработваемите земеделски площи са с ”благоприятен статус”. Птиците – основният индикатор за състоянието на земеделските земи, също намаляват; през 2016 г. птиците в земеделските земи са намалели с 18%,  което е допълнителен спад с 5% спрямо предходната оценка през 2015 г. Сред основните заплахи за състоянието на птиците в тези местообитания са премахването на храстите, разораването на затревените площи, упадъка на традиционните форми на земеделие за сметка на по-интензивно обработване и употребата на пестициди.  Всичко това са обичайни практики в интензивното селско стопанство – най-голямата заплаха за биоразнообразието в Европа.
Български дружество за защита на птиците ще ни разкажат тяхната история – как, опазвайки поминъка на малките семейни ферми в Западна стара планина, те опазват птиците – индикатор за състоянието на околната среда.
За да „захраним” дискусията, ще опитаме продукти, произведени от малки семейни ферми в Западна Стара планина – овче кисело мляко със сладко от боровинки, прясно овче сирене, кашкавал с подправки и много други изненади.
Събитието е част от „Зелената седмица“ в Къщата на гражданските организации – инициатива, която се провежда от 24  до 28 април, посветена на грижата към природата. Повече за „Зелената седмица“ и как може да се включите, ще научите тук.

Posted on April 24, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top