До 19 януари е удължен срокът за кандидатстване във VIVACOM Регионален грант 2020-2021

Срокът за кандидатстване в шестото издание на VIVACOM Регионален грант /2020-2021/ е удължен до 19 януари 2021 г. Така телекомуникационната компания дава шанс още повече организации с добри и креативни идеи за развитие на местните общности в малките и големи населени места да се включат в надпреварата.

>> Онлайн формуляр за кандидатстване: www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply

Условия за участие: 

Фондът в тазгодишното издание на VIVACOM Регионален грант е 60 000 лв. Стойността на един грант, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева. Продължителността на проекта следва да е до 1 годинаНяма ограничения нито за сферите, в които ще се развиват инициативите, нито за броя проекти, които една организация може да подаде, нито за това дали е получила финансова подкрепа от Програмата през предходна година. Важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за местната общност.

До момента в рамките на Програмата телекомуникационната компания е предоставила над 313 000 лв. за 68 проектни идеи на 64 граждански организации.

Допустими кандидати в конкурсния етап са:

  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
  • Народни читалища;
  • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

Проектните предложения на организациите следва да  покриват 3 ключови критерия едновременно:

1) Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за местната общност;

2) Въвличане на местната общност;

3) Новаторство.

Проектни предложения може да изпратите до 19 януари 2021 г., само онлайн, чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване на: www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply.

На подстраницата www.vivacomfund.bg/regionalgrant са публикувани Общите условия и правилата на Програмата, както и образци на формуляра за кандидатстване и формуляра за финалния отчет.

Актуални срокове в Програмата

  • Кандидатстване с проектни предложения: 26.11.2020 г. – 19.01.2021 г.
  • Оценяване на проектите: 20.01.2021 г. – 17.02.2021 г.
  • Обявяване на печелившите: в началото на март 2021 г.
  • Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите по проектите: от април 2021 г.

За въпроси и допълнителна информация

Въпроси, свързани с кандидатстването, може да изпращате на имейл адреса на Програмата: regional.grant@vivacom.bg или да се свържете директно с Айлин Юмерова от Български център за нестопанско право на имейл: aylin@bcnl.org.

Повече информация за етапите на конкурса ще намерите на  www.vivacomfund.bg, на сайта на Български център за нестопанско право www.bcnl.org и на Информационния портал за неправителствените организации в България (НПО Портал) www.ngobg.info.

Posted on January 11, 2021 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top