Да развиваш социално предприемачество през 2022

Когато бизнесът среща каузата

Всяка гражданска организация (сдружение, фондация, читалище) има своя уникална кауза – да помага на хора в нужда, да се бори за опазване на природата, да съхранява културните ценности, да дава шанс за развитие на тези, които са забравени от държавата или отхвърлени от обществото. Един от начините гражданските организации да правят това е, като развиват свързана с мисията си предприемаческа инициатива. Тя може да е под най-различна форма: наемане на работа на лица от уязвими групи, продажба на стоки, изработени от хора с различни способности, осигуряване на кетъринг, приготвен от бежанци и много други. В това се крие сърцевината на социалното предприемачество.

Развиването на бизнес с кауза дава на организациите две суперсили:

  • Финансова устойчивост – приходите от стопанска дейност им дават независимост и свобода да решават как да развиват бизнес идеята си;
  • Видимост на каузата – продуктите и услугите на социалните предприятия много по-лесно достигат до сърцата на хора заради своята социално добавена стойност

Горди сме, че в Програмата ни за предприемачество за НПО Let`s go през последните 11 години успяхме да развием потенциала на над 180 граждански организации. Много от тях вече имат успешни бизнеси, които могат да се намерят на DarPazar.bg – онлайн платформа, която събира на едно място продукти и услуги с кауза на социални предприятия в България.

Януари е месецът на социалните предприемачи

2022-ра година започна обнадеждаващо за предприемаческата екосистема. През януари 3 граждански организации ударно обявихме обучителни програми за развиване на предприемачески умения и капацитет, отворени за граждани и организации:

Добрите новини не свършат до тук. Щастливи сме, че Къщата на гражданските организации вече има своите две нови локации в страната. От лятото на 2021 г. сдружение Startup Factory и фондация Социалната чайна в партньорство с Български център за нестопанско право започнаха да развиват местни хъбове в подкрепа на местната гражданска активност. Освен в София, активни хора и организации вече могат да намерят споделено пространство за работа, обучения и сътрудничество в Русе и Варна.

Къщата на гражданските организации в Русе и Къщата на гражданските организации във Варна предоставят специализирани услуги за НПО. Така, всеки, който е част от активното гражданско общество в тези региони може да разчита на директна комуникация, бърза правна подкрепа, достъпен коуъкринг и тематични обучения, съобразени с нуждите на местния контекст. 

Намерете най-близкия до вас местен хъб за граждански организации:

Къщата на гражданските организации в София – сайт: www.ngohouse.bg, имейл: info@ngohouse.bg, тел.: 0888 874 504, адрес: София, ул. „Христо Белчев“ 3, ет. 1

Къщата на гражданските организации в Русе – сайт: www.startupfactory.bg, имейл: info@startupfactory.bg, тел.: 0888 79 66 73, адрес: Русе, ул. „Цар Калоян“ 10, ет. 4

Къщата на гражданските организации във Варна – сайт: www.thesocialteahouse.bg, имейл: info@thesocialteahouse.bg, тел.: 0884 614 108, адрес: Варна, ул. „Преслав“ 53

Posted on January 27, 2022 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top