Образованието ще задава „Tемпо”-то на общественото развитие в „Къщата на гражданските организации”

Обитателите на „Къщата на гражданските организации” ще имат удоволствието да предоставят уютното си коуъркинг пространство на екипа на фондация „Темпо”. Шестимата ентусиасти от „Темпо”, обединени от желанието да работят за подобряване на българското образование, ще се радват на топло посрещане в „Къщата” по време на студения февруарски месец.

Новият гост на „Къщата” е млада и свежа фондация, създадена през септември 2014 г. Владимир Цветков, Даниела Тодорова, Милена Ленева, Станимира Христова, Стефан Рашков и Теодор Василев консолидират идеите си под шапката на „Темпо”, водени от общата цел да вдъхновяват, насърчават и развиват иновации в българското образование. Те работят с училищата за подобряване на учебния процес и училищното управление. Същевременно създават позитивни нагласи в обществото към иновации в образованието.

Фондацията се отличава със своя холистичен подход към училищата, включващ организационно консултиране и стратегическо планиране, нововъведения в учебния процес според конкретните нужди и дългосрочен ангажимент за цялостно и устойчиво училищно развитие. Младият екип вярва, че образованието в България може да бъде на световно ниво. Вече повече от две години фондацията работи за свободно и достъпно за всички образование, според нуждите на децата, учителите и родителите, отчитащо особеностите на учене, новостите в образователните методи и възможностите на новите технологии.

„Темпо” създава обогатяващи отношения между учители, деца и родители с цел пълноценно и хармонично развитие на всички нива.

„Къщата” приветства с „Добре дошли!” новите си гости и вярва, че те ще донесат със себе си много жизненост и оригинални идеи, които ще бъдат споделени в общия ни дом на ул. „Христо Белчев” № 3!

Posted on January 29, 2016 in Новини, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top