Може ли Къщата да побере цял свят? – Да, ако е “Светът на Мария”

От наimagesчалото на 2016 година Къщата на гражданските организации приюти още един НПО активист – Миряна Маламин-Сирийски, програмен директор във Фондация „Светът на Мария”. Организацията работи за подобряване на средата и качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, като същевременно подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Освен Миряна, в Къщата своето място намериха и две млади момчета от дневния център за хора с интелектуални затруднения, ръководен от фондацията. Огнян и Симеон поеха задължението да почистват Къщата, като влагат изключително старание към новото си работно място.

 

Posted on January 8, 2016 in Новини, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top