Информационна среща запозна млади организации с изискванията за годишно отчитане на НПО през 2016 г.

Поредно интересно събитие се случи в пространството на Къщата през изминалата седмица. Наближаващият краен срок за подаване на годишни отчети и данъчни декларации предизвика интереса на голям брой новорегистрирани организации. Представители на повече от 20 граждански организации и активисти се включиха в откритата информационна среща в Къщата на тема: „Законови изисквания, срокове и други важни неща, свързани с годишното отчитане на НПО”.

Da

Срещата се проведе на 26 февруари по инициатива на Български център за нестопанско право. По актуалната тема говореха Айлин Юмерова и Веселин Вълев – правни консултанти в БЦНП и част от екипа на Къщата на гражданските организации.

Преди да пристъпи към темата Веселин сподели пред участниците важни съвети, касаещи предварителната информираност на организациите: „Информирайте се за новости лично, не разчитайте на споделено знание”, „Ако не сте сигурни – питайте, но внимавайте кого и за какво” „Това че ваш познат не е бил глобен за нарушение не значи, че вие ще имате същия късмет” и др.

Da2

По време на срещата бяха представени начините и крайният срок за подаване на Годишен отчет за дейността на НПО през 2015 г. пред Националния статистически институт (НСИ). Организациите, които през 2015 г. са извършвали и стопанска дейност, научиха, че в срок до 31 март 2016 г. заедно с Годишния си отчет за дейността следва да подадат и Годишна данъчна декларация пред Националната агенция за приходите. Засегнати бяха и санкциите, които грозят НПО при непредставяне или неподаване в срок на съответните отчети и декларации.

В края на срещата Веселин представи на вниманието на участниците промените, предвидени в проектозакона за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който понастоящем се разглежда в Народното събрание. Той разясни какви действия ще трябва да предприемат вече регистрираните организации, в случай че промените бъдат приети на второ четене, т. е. ако регистрацията на НПО се прехвърли от окръжните съдилища в Агенцията по вписванията.

Повече за изискванията и сроковете за отчетност на НПО през 2016 г. може да намерите тук.

 

eeagrantsogoСрещата е организирана в рамките на проекта „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“ (BG05/576), изпълняван от БЦНП. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg).

 

 

 

 

Posted on March 2, 2016 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top