Пресконференция и конференция „Е-референдум – заключително представяне на ИТ модел. Мост към последващи действия?“

На 14.03.2016 г. в Къщата на гражданските организации ще се проведе пресконференция и конференция на тема Е-референдум – заключително представяне на ИТ модел. Мост към последващи действия?“, организирана от Фондация „Бъдеще 21 век“

Пресконференцията (от 14ч. до 15ч.), заедно с  Конференцията (от 15ч. до 17.30ч.), са финални събития по проект „Български модел за електронен референдум (BERM)“, в който фондация „Бъдеще 21 век“ си партнира с Университета за приложни науки – Берн, Швейцария.

Проектът цели подготовка и преход към пряка демокрация в България и се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ.

Резултатите от проекта ще бъдат отчетени пред журналисти, български ИТ и юридически експерти, представители на гражданското общество и експерти по електронно гласуване.

Участие ще вземат:

Райчин Рачев законен представител на фондация “Бъдеще 21 век”

Станимир Кискинов – ръководител на проекта

Доц. д-р Анета Антонова – юридически експерт към проекта

Инж. Любомир Благоев – компютърен експерт към проекта

За контакт и потвърждение на участие:

Райчин Рачев, законен представител на фондация “Бъдеще 21 век”, raichin@mail.bg, GSM 0888 686872

Вяра Ганчева, ПР експерт към проекта ganchevav@yahoo.com,     GSM 0888 469262

Ще Ви очакваме!

Posted on March 14, 2016 in Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top