Когато бизнесът среща каузата Всяка гражданска организация (сдружение, фондация, читалище) има своя уникална кауза – да помага на хора в нужда, да се бори за опазване на природата, да съхранява културните ценности, да дава шанс за развитие на тези, които са забравени от държавата или отхвърлени от обществото. Един от начините гражданските организации да правят…

Read More →