Archive for: December, 2017

Информационни дни за пререгистрацията на ЮЛНЦ в Агенция по вписванията

Кампанията „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“ е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, които се очаква да влязат в сила от 01.01. 2018 г., и включва поредица от разяснително материали и събития, които да бъдат в полза на гражданските организации. От 1 януари 2018 г. се…

Read More →

Къщата на гражданските организации – вече сме на 2 години

    Декември по традиция свързваме с изненади, коледно настроение и празнична атмосфера. А ние имаме още един повод за празнуване – рожден ден, защото днес навършваме цели 2 години – изпълнени с много емоции, споделени моменти и гражданска енергия. Отбелязахме празника вълнуващо – с много приятели и съмишленици, усмихнати и заредени с положителни емоции.…

Read More →

До 7 януари 2018 можете да кандидатствате за участие в програма VIVACOM Регионален грант 2017

  За трета поредна програмата VIVACOM Регионален грант ще предостави безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Програмата се осъществява в партньорство с Български…

Read More →

Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“

  Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“ е инициатива на БЦНП, посветена на  регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел, и включва поредица от разяснителни материали, обучения и събития, които да бъдат в полза на съществуващите граждански организации при пререгистрацията им в Агенцията по вписванията. Български център за нестопанско право /БЦНП/…

Read More →

Back to Top