Заповядайте на интерактивно събитие, на което  експерти и публика решават реални казуси на реални организации в Къщата на гражданските организации Тема на бизнес лабораторията, която ще се проведе на 31 октомври  ще бъде пазарният подход на неправителствена организация. Ще бъде разгледан казус на НПО портала – Анализ и оценка на възможности за генериране на приходи…

Read More →