Темата „социално предприемачество” става доста популярна напоследък. Социална икономика, социално предприятие, социална кооперация, корпоративна социална отговорност – словосъчетания, които все по-често срещаме, но какво на практика се крие зад тях? Може ли бизнесът да решава социални проблеми и как да превърнем принципа „повече пари” в принцип „по-добър живот”? Предлагаме ви да поговорим неформално и да…

Read More →