ФГУ ще дискутира Индекса на гражданското участие за София

На 31.10.2017 Форум Гражданско Участие организира експертна среща за оценка на Индекса на гражданското участие в София. Срещата ще се проведе  в зала BCNL на  Къщата на гражданските организации.

За участие са поканени представители на граждански организации, на инициативни групи, свързани с развитието на София, на Столична община и СОС, омбудсмана на София, журналисти. Срещата ще търси експертното мнение и оценка на участниците по три взаимосвързани аспекта на гражданското участие – среда, практики и ефект от участието на територията на общината. На база на оценката ще бъдат формулирани изводи и препоръки за подобряване на взаимодействието с гражданите. Изводите ще бъдат ползвани и в процеса на изграждане на Визия за София.

Измерването на Индекса се провежда на всеки две години по методология на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право. Първото проучване на Индекса за община София от 2015 г. показа състояние на развиващо се гражданско участие. Прегледът на препоръките, формулирани тогава, показа, че голяма част от тях вече са реализирани.

Как се променя средата? Налице ли са успешни партньорства между граждани, организации и местна власт? Има ли добри примери, резултат на активната позиция на гражданското общество и действия от страна на общината? Как Столична община и различните райони и кметства стимулират гражданското участие? Това са част от темите, по които ще дискутираме с представители на различни заинтересовани страни.

Срещата  е част от проекта „Вход за граждани – въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, програма Европа 2017 в партньорство с кметствата в с. Бистрица, с. Герман и с. Горни Богров.

Отговорност за съдържанието на крайната оценка и доклад носи Сдружение „Форум Гражданско Участие“ и този документ не отразява официалното становище на Столична община, Програма Европа.

Posted on October 31, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top