Форум Гражданско Участие стартира своята дейност по програма Европа

Тази седмица ФГУ стартира изпълнението на проект „Повишаване на Индекса на гражданско участие чрез овластяване на гражданите на кметства в община София”, заедно със Сдружението на кметства в община София, с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа, 2016 г. Първата дейност по проекта бе дискусия с участието на кметовете на кметства в община София, представители на районни администрации Кремиковци, Панчарево и Нови Искър и предствители на СО.

Основаната цел на срещата е да се обсъдят предизвикателствата пред кметовете на кметства при взаимодействието им с гражданите, от една страна, и със Столична община и Столичния Общински съвет, от друга. Бяха идентифицирани и основните пробеми, с които се сблъскват жителите на кметствата и които могат да бъдат подложени на обществено обсъждане.

Предстоящите дейности по проекта са разработване на наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания; провеждане на обучение за 30 кметове и представители на районни администрации; организиране и провеждане на обществено обсъждане по значим местен проблем в Бистрица; разработване на механизъм за проследяване на отправените препоръки към Столична община.

Posted on June 23, 2016 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top