Учредиха „Платформа за гражданско образование и обучение“, част от международната мрежа CET Platform.

rsz_21На 7 юли, 2016г. в Къщата на гражданските организациите се проведе учредително събрание на „Платформа за гражданско образование и обучение“, като част от международната младежка мрежа на CET Platform (Civic educational and training platform). CET Platform е международнамрежа работеща в сферата на гражданското образованиев Сърбия, Хърватия, Словения, Италия, Македония, Полша, Черна гора,а вече и в България.

Основната цел на платформата е да осигури подкрепа, помощ, услуги и експертни познания в областта на развитието на гражданското общество, демократичните процеси, граждански ценности и неформалното образование за всички граждани, особено на младите хора. Провеждане на дейности свързани със застъпничество по въпроси на обществена политика, както и организиране на събития (кръгли маси, дебати,обучения, семинари и работни срещи) в сферата на гражданското образование, насърчаване на доброволчеството и обмен в областта на правата на човека за развитие на местни, регионални, европейски и международни отношения и сътрудничество. Друга основна цел на Сдружението е насърчаване развитието на креативността, иновациите, предприемачеството, и устойчиво развитие на гражданското общество.

На учредителното събрание присъстваха представители на национални и международни младежки организации, като специален гост на събитието беше Боян Коцевски – председател на CET Macedonia, който представи дейността на международната мрежа CET Platform.

Сред учредителите на организацията са Огнян Гъдуларов от Народно читалище „Бъдеще сега“ и Александра Мирчева – младежки делегат на ООН.

За председател на Сдружението беше избран Николай Николов, а членове на Управителния съвет са Иванна Вълчева и Тихомир Михайлов.

Пожелаваме им успех в новите начинания!

Posted on July 8, 2016 in Новини, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top