Сформиране на работни групи по приоритети на Националния Младежки Форум

Кандидатствай за работна група към приоритет или област на действие! Твоите умения ще бъдат с приложение на местно, национално и европейско ниво.

1. Каква  е ролята на работните групи?

Работните групи за забавно място, в което споделяме информация и се учим заедно. Работната група цели както повишаване капацитета на НМФ и организациите членове в дадения приоритет, така и да надгради постигнатите през годините резултати в аспектите на защита на интересите на младите хора.

 

2.  Какво ще се случва в една работна група?

Членовете на работните групи ще могат да вземат активно участие в:

– разработване на политически документи;
– изработване и мониторинг на младежки политики;
– реализиране на инициативи, кампании и събития;
– kомуникация със заинтересовани страни.

3. Можеш да кандидатстваш на този адресhttps://goo.gl/rrjp6C

4. Запознай се с приоритети на Национален младежки форум от тукПриоритети и области на действие на Национален младежки форум

5. Краен срок за кандидатстване: 16 февруари.

 

Posted on January 25, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top