Старт на новата учебна година в Къщата на НПО

БЦНП споделя вярването, че постоянно развиващите се, финансово независими и следващи етичните и законови норми неправителствени организации са важно условие за просперитета на гражданското общество. Това е и причината екипът на фондацията повече от 17 години да полага целенасочени усилия за това гражданските организации в България да имат възможност да получават нови знания, да надграждат своя практически опит и експертиза и да се учат всеки ден, за да бъдат по-успешни в постигането на своите мисии.

През 2015 год. БЦНП създаде Къщата на гражданските организации – споделено работно пространство в сърцето на столицата, в което граждански активисти и екипи на неправителствени организации споделят ценности, обменят опит, надграждат своите знания в различни сфери. С времето Къщата все по-успешно изпълнява своята мисия и се превърна в място за вълнуващи срещи,  вдъхновяващи събития и интересни обучения.

Водени от желанието да допринасяме за повишаване капацитета на професионалистите, ангажирани в гражданския сектор, ние създадохме обучителна програма, която стартира в средата на октомври, 2018 год. Неин домакин ще бъде Къщата на НПО. Програмата е организирана в три модула. Темите са съобразени с някои от най-честите предизвикателства в работата на НПО, а голяма част от тях надхвърлят спецификите на гражданския сектор и могат да повишат експертизата на специалисти, които работят в други сфери.

Първият обучителен модул е посветен на екипната работа, нейната динамика, основните проблеми и механизмите, чрез които те могат да се предотвратят или разрешат. Водещ на модула е Слава Кръстева. Нейният опит е свързан с всички области на управлението на организации, екипи и хора. Слава е работила като мениджър „Човешки ресурси и администрация“ в една от най-големите граждански организации – фондация „За Нашите Деца“, където успешно въвежда съвременни методи и инструменти, свързани с качественото управление на човешкия капитал и организационната култура.

Сесиите за управление на екипи са на следните теми: Комуникация,  Вземане на решения, Конфликти и медиация.

Вторият обучителен модул е на тема Ефективната реклама във Facebook. Трите теми, които ще бъдат развити в него,  представляват трите последователни стъпки, които всеки рекламиращ във Facebook е нужно да има предвид и да следва, за да постигне ефективно позициониране в мрежата. Лектор е Бояна Стоилова – специалист дигитален маркетинг с доказани постижения в планирането и реализирането на онлайн кампании и по-специално  – кампании в социални мрежи, за много български и международни брандове. Неин основен фокус на интерес е идентифицирането на тенденции в потребителското поведение, оптимизиране ефективността на дадена кампания и прилагането на нови стратегии за създаване на съдържание.

Сесиите за ефективна реклама във Facebook са на следните теми: Видове фейсбук кампании, Аудитории – как и защо да създадем такива и Типове таргетиране във Facebook и начини за оптимизация на нашите кампании.

Препоръчително е да носите своя компютър за практическите задачи, които са включени в сесиите от този модул.

Третият обучителен модул ще разгледа темата за счетоводството за НПО и неговите специфики, произтичащи от дейността и особеностите във финансирането и управлението на средства в този сектор. Водещ е Елена Калинова – финансов експерт към 2МС Консултинг ЕООД и счетоводител на БЦНП. Елена ще сподели опит и практически съвети за наемането на персонала и видовете договори, които се сключват, за отчетността при проектното финансиране и за осчетоводяването на стопанската дейност на нестопанските организации.

Счетоводният модул включва следните сесии: Как наемаме хора, какви договори сключваме, Отчетност и документиране на разходите по проекти и Стопанска дейност за нестопански организации.

Как можете да участвате

Всички обучения ще се провеждат в Къщата на гражданските организации /ул. Христо Белчев 3, ет 1/ с начален час 17.30 ч. и продължителност между 90 и 120 мин.

Цената за участие в една сесия е 10 лева, като при участие в три сесии, имате възможност да посетите допълнително една безплатно. Нужна е предварителна регистрация – местата са ограничени.  Пълната програма на обученията, условията за участие, както и графикът на тяхното провеждане, можете да видите тук.

Заповядайте! Очакваме Ви!

Допълнителна информация за есенната обучителна програма можете да получите от Александра Паунова, e-mail: alexandra@bcnl.org, както и на телефон: 02/981 66 17

Posted on October 1, 2018 in Uncategorized

Share the Story

About the Author