Национална младежка конференция “Младите хора в Европа – какво следва?”

Национален младежки форум отправя покана към младежки представители за участие в Национална младежка конференция за Структурен диалог на тема „Младите хора в Европа – какво следва?“, която ще се проведе от 30 ноември до 2 декември 2017 г. в гр. Варна – Европейска младежка столица 2017.

Конференцията за Структурен диалог се провежда ежегодно и отново ще събере над 50 активни младежки представители на организации и неформални групи, заедно с представители на институциите, отговорни за взимане на решения в сферата на младежките политики в България. По време на събитието те ще имат възможността да дискутират темите, свързани с 6-я цикъл от Структурния диалог и бъдещата Европейска младежка стратегия. Тази година събитието е още по-специално, тъй като се провежда непосредствено преди Председателството на България на Съвета на ЕС. Форматът ще даде възможност на участниците да се запознаят с европейски, национален и местен контекст на младежките политики, както и с възможностите пред младежкия сектор и младежките организации в рамките на предстоящето българско председателство. Участниците ще станат част и от консултациите за бъдещето на Европа и ролята на младите хора в идентифицирането на важните за младежите теми и приоритети. Резултатите от консултациите ще станат част от националния доклад на България в процеса на Структурен диалог и ще бъдат представени на европейско ниво.

Условия за участие:

Участници в обучителния семинар могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 29 години, които са:

– председатели, заместници или други политически отговорни лица, работещи в младежката сфера (младежки неправителствени организации, младежки политически организации,  неформални обединения на млади хора, студентски и ученически съвети, и др.);

– представители на младежки организации, отговорни за развитието на административната дейност на организациите;

– младежки работници;

– младежки лидери и активисти.

Кандидатстване

Желаещите да участват следва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване не по-късно от 23:59 часа на 5 ноември 2017 г. Селекцията на участниците ще бъде проведена от организаторите на база попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивацията за участие). Потвърждение за участие кандидатствалите ще получат чрез електронна поща след 07 ноември 2017 г.

Събитието е част от проекта за развитие на Структурния диалог в България на Националната работна група, оглавявана от Национален младежки форум, и е финансирано по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

За допълнителна информация и възникнали въпроси, посетете сайта www.nmf.bg

Posted on October 30, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top