Лигата на младите гласоподаватели – въпроси и отговори

Национален младежки форум като най-голямата платформа на младежки организации, обединяваща над 110 000 млади хора в България и пълноправен член на Европейски младежки форум, проведе кампания “Лигата на младите гласоподаватели” – неполитическа инициатива, която има за цел да запознае младите хора с предизборните програми/платформи на политическите сили в България, с което да се повиши нивото на информираност по основните младежки теми и стимулира активността за участие в изборния процес.

Участието в кампанията се осъществи посредством официален отговор на въпроси, свързани с младите хора и тяхното включване в рамките на предизборните платформи за парламентарни избори 2017.
На осемте зададени въпроса, Национален младежки форум получи четири отговора.  Кои са политическите сили, изразили мнение по поставените въпроси, можете да прочетете в сайта на НМФ.

Posted on March 21, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top