Комуникацията в НПО сектора: Как да избягаме от общите понятия и да разработим добра стратегия

Тази пролет по покана на Български център за нестопанско право в Къщата на гражданските организации гостува Даян Рубино. Тя е преподавала в Нюйоркския университет и в Колумбийския университет в град Ню Йорк, а през пролетта беше част от преподавателския екип на Американския университет в България.  Даян Рубино води семинари, посветени на публичното говорене, комуникациите и управлението им в кризисни ситуации. Тя има дългогодишен опит като преподавател в сферата на комуникациите, ангажирана е с проблемите на уязвимите групи и в своята работа помага на НПО да изразяват и защитават по-успешно своите идеи и каузи.

Даян Рубино с готовност откликна на поканата на БЦНП да сподели своя опит и съвети относно това как да бъдем по-добри комуникатори и къде са подводните камъни при формулиране на послания и избор на целеви групи. Това безспорно е важна тема, особено в контекста на медийната среда в България и трудностите пред гражданските организации да обяснят какъв е смисълът от тяхното съществуване и дейност. През май Къщата на гражданските организации беше домакин на семинар на тема „Strategic Communication: From Awareness to Action“ („Стратегическа комуникация: от осъзнаването към действието“), който беше обект на интерес както от страна на неправителствени организации, така и на специалисти по комуникации, които работят в други сектори.

Поради големия интерес към темата, Даян Рубино любезно предостави своя материал от семинара. В него авторката споделя основни изводи и дава допълнителни насоки за това как да бъдем по-успешни в комуникирането на целите си, мисията на организацията, кампаниите ни и идеите за промяна.

Пълния текст на презентацията „Комуникацията в НПО сектора: Как да избягаме от общите понятия и да разработим добра стратегия можете да видите тук. Оригиналната презентация е достъпна тук.

Posted on September 11, 2018 in Новини, Публикации

Share the Story

About the Author

Back to Top