Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“

 

Кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“ е инициатива на БЦНП, посветена на  регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел, и включва поредица от разяснителни материали, обучения и събития, които да бъдат в полза на съществуващите граждански организации при пререгистрацията им в Агенцията по вписванията.

Български център за нестопанско право /БЦНП/ стартира информационната кампания „Пререгистрация на НПО – какво трябва да знаем?“. Кампанията е посветена на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, касаещи регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ или по-известни като неправителствените организации /НПО/, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. Реформата се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ, народните читалища и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. граждански организации: сдружения, фондации, в това число спортни клубове и училищни настоятелства, както и народни читалища, клонове на местни и на чуждестранни ЮЛНЦ – ще трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел /Регистъра на ЮЛНЦ/, воден от Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички НПО е от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.

 

Какво ще включва кампанията?

•    Поредица от разяснителни онлайн материали, даващи отговори на най-важните въпроси, свързани с пререгистрацията :

какво ще включва процедурата по пререгистрация – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, особени случаи на пререгистрация на народни читалища и клонове на местни ЮЛНЦ;
какво ще се случи с регистрациите на ЮЛНЦ в окръжните съдилища, Регистър БУЛСТАТ и Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието – основни последици от регистърната реформа;
ще се запазят ли наименованията на ЮЛНЦ след пререгистрацията им – особени случаи на дублиране на наименования на ЮЛНЦ;
ще може ли пререгистрацията да се комбинира с вписване на нови промени на ЮЛНЦ – специални условия, допълнителни документи, държавни такси и др.;
кои ще са основните промени и нови задължения за ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, с които ще трябва да се съобразят след 01.01.2018 г.

•    Актуализирана публикация „Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори“, представяща актуалния правен режим за учредяването, пререгистрацията и дейността на ЮЛНЦ към януари 2018 г. (в онлайн и в книжен вариант)
•    Кратки видео материали с практически съвети за попълване на заявления за пререгистрация;
•    Информационни дни в Къщата на гражданските организации – безплатни консултации за ЮЛНЦ и съдействие от правния екип на БЦНП при попълване на заявления за пререгистрация на ЮЛНЦ;
•    Практически обучения за ЮЛНЦ на тема „Регистърната реформа на ЮЛНЦ и какво ще означава тя за нас на практика?“;
•    Дискусионни уебинари с обучителни елементи – практически съвети, свързани с процедурата по пререгистрация на ЮЛНЦ и попълването на заявления, с възможност за задаване на въпроси в реално време.

В края на декември 2017 г. ще бъдат обявени датите на предстоящите Информационни дни в Къщата на гражданските организации, практически обучения и дискусионни уебинари, които ще се проведат през януари и февруари 2018 г.
Всички онлайн материали в рамките на кампанията ще бъдат публикувани на интернет страницата на БЦНП www.bcnl.org и Информационния портал за НПО www.ngobg.info.
Въпросите ви, свързани с пререгистрацията на вашата организация, може да изпращате на info@bcnl.org или да ги зададете директно на правните консултанти на БЦНП на тел: /02/ 981 66 17 и на моб. тел.: 088 851 99 91.
Всичко най-важно по темата за предстоящата пререгистрация на ЮЛНЦ, събрано на едно място, може да прочете още сега на „Пререгистрация на НПО“.

Posted on December 4, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top