Повишаване информираността за моите човешки права – гаранция за развитието на ЛГБТ политики в България

Къщата отваря вратите си за едно много полезно събитие организирано от Младежка ЛГБТ организация “Действие” на 23-ти април от 16:00 часа. Проектът „Повишаване информираността за моите човешки права – гаранция за развитието на ЛГБТ политики в България”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. приключва. За повече информация посетете www.ngogrants.bg

Заповядайте, за да си поговорим какво свършихме, какво беше постигнато и какво очакваме да се случи. А също и да поговорим за това как общуваме – с родителите, роднините, колегите и приятелите.

Очакваме ви!

Posted on April 23, 2016 in Новини, Събития

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top