Запиши се в Пролетната обучителна програма на Къщата! Старт – 7 април

От 7 април до 11 юни ще се проведе Пролетната обучителна програма в Къщата на гражданските организации. Програмата се организира от Български център за нестопанско право за трета поредна година, за да подкрепя гражданските организации да бъдат по-можещи, знаещи, успешни и устойчиви. И в това издание темите са специално избрани заедно с участниците в Програмата досега, за да отговорят най-добре на нуждите на организациите и да бъдат актуални и важни в динамично променящата се среда.

Регистрацията за участие става чрез попълване на онлайн формуляр и предварително заплащане на такса участие според избрания брой сесии. Цената за участие в една сесия е 20 лева, като при регистрация за три сесии, общата стойност за трите сесии е 50 лева.

В условията на създалата се извънредна ситуация в страната Пролетната обучителна програма ще стартира дистанционно. Всички обучителните сесии ще се проведат като уебинари през платформата Zoom:

Всички регистрирали се участници ще получат насоки за влючване в уебинарите и линк за свързване, един ден преди планираната дата на обучителната сесия.

ГРАФИК ПО МОДУЛИ И СЕСИИ

МОДУЛ 1: КОМУНИКАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И ПАК КОМУНИКАЦИЯ

Лектори: Любомир Аламанов (PR специалист), проф. Десислава Бошнакова (Преподавател, PR специалист)

Комуникацията играе особено важна роля в живота на всяка организация и изисква специална грижа, умения и реакции. Тя превръща мисията ни в послания, формира нагласи, изгражда обществено мнение и… е 70% от работното ни време!

Този модул е посветен на светлата и тъмната страна на комуникацията. В първата сесия в модула Любомир Аламанов ще ни сподели ценни съвети как да се справим с разрушителното влияние на фалшивите новини и опетняването на имиджа, как да реагираме на тях, особено когато ни засягат пряко и сме под атака. Във втората и третата сесия проф. Десислава Бошнакова ще ни разкрие потенциала на речта и публичното говорене, умението да разказваме истории за себе си, работата ни и промяната, която постигаме.

Тематични сесии в Модул 1:

I. За центрофугата на фалшивите новини, петната по имиджа и кризисните ситуации*

Дата: 9.04.2020, начало: 18.00 ч.

В тази сесия експертът по комуникация Любо Аламанов ще ни разкаже за логиката и генезиса на фалшивите новини – как се фабрикуват и как работят, но по-важното – как да реагираме на това явление. Любо ще ни сподели „пищови“ за това как да комуникираме в криза – когато нашата организация е под атака, възможно ли е да имаме стратегия и какво ще ни трябва (да помислим предварително!).

II. Майсторството на публичното говорене

Дата: 13.05.2020, начало: 18.00 ч.

Как да говорим въздействащо пред публика и да превърнем страха от говоренето в сила? В отговор на въпроса на помощ идва мастър шефът по разказвачество Деси Бошнакова, която ще сподели с нас своите рецепти, научени уроци, тайни особености за това как да разказваме и въздействаме чрез вдъхновяващи речи на голяма сцена пред много хора, в общността или на интервю в телевизионно студио.

III. Storytelling за НПО

Дата: 3.06.2020, начало: 18.00 ч.

Всеки ден ни се налага да пишем и говорим за работата ни и промяната, която постигаме. Но… разбират ли ни хората? Разказваме ли нашите истории на човешки език – ясно и разбираемо? В тази сесия Деси Бошнакова ще ни посвети в изкуството да разказваме истории и особеностите на различните жанрове – статии, видеоразкази, подкасти, публикации в социални медии, писма за подкрепа и др. В дискусията очакваме и нейната обратна връзка за това как гражданските организации се справяме с разказването и убеждаването.


МОДУЛ 2: ФИНАНСИРАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА НПО

Лектори: Яна Рупева (Експерт в областта на фондонабирането), Елена Калинова (Финансов директор, БЦНП)

„Как да направим нашата организация устойчива“ е  фундаменталният и постоянен въпрос за всяко НПО. Отговорът не е само един и в този модул ще си говорим за един от тях – фондонабирането. Яна Рупева ще разкаже за различните видове източници на финансиране, освен проектите, и ще ни даде безценни съвети как да стигнем до тях и да ги развиваме на практика. Ще си поговорим и за една друга перспектива за финансова устойчивост на НПО – развиване на свързана с мисията стопанска дейност. На лесен и разбираем език Елена Калинова ще представи как се планират приходи и разходи, за да може стопанската ни дейност да е с положителен резултат.

Тематични сесии в Модул 2:

I. Що е то Кампания за набиране на средства?

Дата: 23.04.2020, начало: 18.00 ч.

Как планираме и организираме кампания за набиране на средства? Познаваме ли целевите си аудитории и кои са нашите дарители? Имаме ли реалистични очаквания за обема средства, който можем да съберем? Как да проведем кампанията си така, че да достигнем целите си? Кои са нашите партньори и как да привлечем нови? Как приключваме кампанията си?

Освен отговори на тези въпроси, в тази сесия ще се опитаме да създадем реалистична представа за кампаниите за набиране на средства, за необходимите усилия и ресурси, които трябва да вложим, за резултатите, които да очакваме. Ще поговорим за каналите и механизмите за набиране на средства и кои от тях са подходящи за нашата кауза.

II. Какво е и какво не е Фондонабиране?

Дата: 19.05.2020, начало: 18.00 ч.

Съществуват десетки платформи и възможности за набиране на средства, но как да се възползваме от тях? Уменията и знанията за фондонабирането в една организация вече са жизненонеобходими за нейното съществуване и устойчивост. В тази сесия Яна ще ни преведе през целия процес на набиране на средства, за да разберем колко е важно да имаме план. Ще говори за това кой е ДАРИТЕЛЯТ. Ще ни сподели дребни „хитрости“ за намиране и задържане на съмишленици и дарители и как да им разказваме за своята кауза така, че да ни разбират и подкрепят. Акцент ще бъдат и действащите платформи в България в момента.

III. Стопанската дейност на НПО през погледа на финансовата устойчивост

Дата: 9.06.2020, начало: 18.00 ч.

В тази сесия Елена ще ви отговори на въпроса може ли едно НПО да извършва стопанска дейност и защо е важна тя за финансовата устойчивост на организацията. Ще обсъдим как можем да планираме приходите и разходите от стопанската дейност в организацията, какви са дължимите данъци и къде са подводните камъни в счетоводното отчитане. Всичко това обяснено на лесен и достъпен език, така че да си тръгнете от лекцията с ясни отговори и решимост за действие, а не с още повече въпроси и пълно отчаяние от данъчната система.


МОДУЛ 3: НПО NORMAТИВ

Лектори: Айлин Юмерова (Правен косултант, БЦНП), Захари Янков (Правен консултант, БЦНП), Анна Адамова (Програмен директор, БЦНП), Надя Шабани (Директор, БЦНП)

Този модул е посветен на това как НПО да развият своята правна култура в три важни, но понякога нетолкова лесни области – изрядност в регистрацията; развиване на стопанска дейност; предпазване на организацията от заплахи, свързани с пране на пари и финансиране на тероризъм. Айлин и Захари ще представят важните моменти от процедурата по вписване на промени в регистъра на ЮЛНЦ. Анна и Айлин ще говорят за правната рамка на социалното предприемачество. Надя и Анна ще споделят последните актуални изисквания към НПО в Закона за мерките срещу изпирането на пари. По тези теми всяко НПО трябва да има Отличен 6!

Тематични сесии в Модул 3:

I. Вписване на промени в регистъра на ЮЛНЦ

Дата: 7.04.2020, начало: 18.00 ч. 

В тази сесия Айлин Юмерова и Захари Янков от правния екип на БЦНП ще представят всички важни моменти от процедурата по вписване на промени в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Всяка организация трябва да знае и може да: подготвя документите си; да оформя приложенията (списъци на присъствали, декларации и пр.). Ще обсъдим заедно най-честите примери за откази и как можем да предотвратим подобни положения. Специален акцент в тази сесия ще бъде даден на пререгистрацията и крайните срокове през 2020 г.

II. За социалното предприемачество на правен език

Дата: 28.05.2020, начало: 17.00 ч. (актуализиран час)

Напоследък е хит да си социално предприятие и да правиш бизнес със социална мисия. Но някой знае ли как се става такъв? Къде се вписваш и каква е процедурата? Какви са ползите и какви са задълженията? В тази сесия Айлин Юмерова и Анна Адамова ще представят стъпките на вписване на едно социално предприятие, както и какво означава оценка на социално добавената стойност, произвеждана от дейността на социалните предприятия по закон. Като бонус ще дадат и конкретни методи за наблюдение и измерване на социалното въздействие.

III. Актуално за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Дата: 11.06.2020, начало: 18.00 ч.

Как може едно НПО да си направи оценка на риска от използване на дейността му за изпирането на пари и финансирането на тероризма? Какво следва да включват вътрешните правила в случаите, когато НПО е задължено да приеме такива? От лекторите в модула – Анна Адамова и Надя Шабани ще разберем най-актуалните изисквания към НПО в изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

ВКЛЮЧИ СЕ В ПРОЛЕТНАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КЪЩАТА НА НПО 2020

Допълнителна информация за Пролетната обучителна програма можете да получите от Здрава Воденичарова, e-mail: zdrava@bcnl.org, както и на телефон: 02/981 66 17.

*Обучението на Любомир Аламанов na 9 април ще се проведе във формат на онлайн среща на тема “Комуникация в кризисна ситуация”. Срещата се осществява с подкрепата на CIVITATES

Posted on March 10, 2020 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top