До 7 януари 2018 можете да кандидатствате за участие в програма VIVACOM Регионален грант 2017

 

За трета поредна програмата VIVACOM Регионален грант ще предостави безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени към промяна, полезна за общността. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право.

Кампанията за набиране на предложения ще продължи до 7 януари 2018 г.

Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това дали е била сред печелившите в предходна година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.  Общата стойност на VIVACOM Регионален грант тази година е 60 000 лева. Програмата ще подкрепи инициативи с продължителност до 1 година.

И в това издание, както в предходното, професионалисти и обществено значими личности от различни сфери участват в журито, което ще оценява проектите независимо. Тази година това са Ива Дойчинова – журналист; Жаклин Вагенщайн – създател на кинолитературния фестивал Синелибри и управляващ директор на издателство „Колибри“, Иван Кънчев – един от създателите на сдружение „Българска история“; Любен Панов – член на настоятелството на Български център за нестопанско право, които разработиха методологията за реализиране на гранта; Мария Чернева – журналист в Българска национална телевизия.

Печелившите от програмата идеи ще бъдат обявени през март 2018 г. За кандидатстване в новото издание е необходимо идеята и обосновката й да се представи в електронния формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html

Информация за проектите, които получиха подкрепа през първото и второто издание на програма можете да видите на Информационния портал за неправителствените организации в България – https://www.ngobg.info/ и на сайта www.vivacomfund.bg.

 

Допълнителна информация:

Какво подкрепя VIVACOM  Регионален грант

Програмата няма ограничение за сферите, в които ще се развиват идеите. При преценката на инициативите ще се взимат под внимание следните ключови:

 •     Общодостъпна полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност от хора;
 •     Въвличане на местната общност;
 •     Новаторство.

Кой може да кандидатства

 •     Читалища;
 •     Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза;
 •     Настоятелства на училища и детски градини, регистрирани като ЮЛНЦ в обществена полза – в партньорство с училища и детски градини.

Могат да участват и организации, които са получили финансиране по Програмата в предходната година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Няма да бъдат подкрепяни проекти на:

 •     Вероизповедания;
 •     Политически партии и свързани с тях организации;
 •     Бизнес асоциации;
 •     Синдикални организации;
 •     Общини и асоциации на местните власти.

 

Кандидатстване

За кандидатстване е необходимо идеята и обосновката й да се представи в  електронния формуляр: http://vivacomfund.bg/regionalgrant.html  

Преценката за това кои проекти ще бъдат финансирани ще се извърши на две нива.

Предварителният подбор ще бъде осъществен от двама експерти, които имат опит в оценка на проекти. Те ще оценяват проектите съобразно зададените в насоките критерии (посочени в „Kой може да кандидатства” и в „Какво подкрепяме”). До второто ниво на оценяване ще бъдат допуснати първите 50 проекта, които и двамата експерта са класирали да бъдат разгледани от Журито.

Крайното решение за финансиране ще се вземе от Жури, което преглежда класирането на 50-те избрани от експертите кандидатури и взема финално решение кои проекти да получат подкрепа от Програма Регионален грант на VIVACOM.

Идеите, които бъдат одобрени и получат подкрепа, ще бъдат представени на www.vivacomfund.bg , сайта на БЦНП – www.bcnl.org и на Информационния портал за гражданските организации в България –  www.ngobg.info.
Общите условия и правилата на Регионален грант 2018 можете да намерите на интернет страницата на VIVACOM Fund: www.vivacomfund.bg

Posted on December 7, 2017 in Новини

Share the Story

About the Author

Back to Top