Гражданско участие за София

Могат ли гражданите да участват в процесите на вземане на решения на местно ниво?

Отворени ли са Общинският съвет и общинската администрация да чуят Гласа на хората в столицата? Как може да вземе в предвид местната власт постъпилите мнения и предложения от гражданите по отношение на нейните политики и решения?

Все въпроси, които търсят своите положителни отговори и действия от всички засегнати страни – от всички нас. Ела на Гласът ни (http://glasatni.bg/) и сподели твоята гледна точка.

До 5 октомври там ще намериш предложение за цялостен механизъм за обществено консултиране в процеса на вземане на решения на ниво Столична община, разработен от Български център за нестопанско право. Целта е да предложим по-добре организирани и реално работещи форми на консултиране и взаимодействие между местните органи и гражданите по въпроси, които засягат развитието на общата ни градска среда. Участието в процесите на вземане на решения изисква информираност, достъпност, публичност, отчетност и още много. Но, най-вече, изисква активност и ангажираност от всички страни – както от органите на местната власт, така и от гражданите.

Сега е твоят ред. Включи се в изработването на окончателния вариант на механизма за гражданско участие, който ще бъде предложен на Столична община. Чрез платформата Гласът ни (http://glasatni.bg/) можеш да се запознаеш с проекта на текста, с ключови моменти от него, да изразиш подкрепата си и да споделиш своите коментари и предложения за подобряването му.

Инициативата е част от проекта на Български център за нестопанско право  „София – модел за отворено управление“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2016 г.

 

 

 

Posted on September 12, 2016 in Новини

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Back to Top