Време е за ПРОЛЕТНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2023

Учението никога не изтощава ума.” – Леонардо да Винчи

С тази вдъхновяваща мисъл задаваме тон и поставяме високо летвата на необятните възможности в новия девети сезон на нашата НПО ковачница за супергерои – Пролетна обучителна програма 2023 на Къщата на гражданските организации.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!


Официално откриваме “кастинга” за новите НПО звезди, а сред условията за участие попадат любопитство, амбиция и неуморен хъс за нови знания и полезни умения.

Отново ще обменяме знания – ценни и всеобхватни, способни да обогатят личната ни креативност, да развият дейността на организацията и да допринесат за благото на цялото гражданско общество. Защото всички ние сме взаимно свързани, а първата стъпка към голямата промяна е в нашите ръце.

Иначе казано – нека мислим глобално и действаме локално.

За поредна година запретнахме ръкави и внимателно подбрахме актуални теми, полезни и приложими за дейността на всяка гражданска организация. За пореден път ще черпим опит от доказани специалисти в сектора. Ще покрием теми като отчитане на НПО, стопанска дейност за НПО, писане на становища, изготвяне на годишен бюджет, управление на социални мрежи за начинаещи, писане на проекти и други.


Пролетната обучителна програма е подходяща за членове и екипи на граждански организации, читалища и социални предприятия, които вярват, че любопитният, жаден за нови знания ум, и отвореното съзнание, са ключът към успеха на личността, което е и ключ към успеха и хармонията на цяло едно общество.

Тази година решихме да структурираме обучителните сесии под формата на синтезирани лекционни видеа, напоени с най-важната и актуална информация по съответната тема. Две от планираните сесии ще проведем на живо в София. Вижте кои по-долу.

Цената за участие в 1 сесия е 25 лв. с ДДС., като при записани 3 сесии, общата цена ще бъде 70 лв., при 6 записани сесии – 140 лв., а при записани 9 сесии – 200 лв. Изисква се предварително заплащане по банков път до 3 дни след регистрация за избраните обучения.

След регистрация, ще получите имейл за потвърждение (ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ И СВОИТЕ СПАМ ПАПКИ), а след заплащане на записаните сесии, ще получите и достъп до видео лекциите.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!

Вече нямаме търпение да ви разкажем, за вълнуващите сесии, които предстоят! Ето какво ви очаква:
 

Сесия 1: Общи правила за счетоводно отчитане на НПО и проектна отчетност | видео сесия

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, Български център за нестопанско право

Знаете го и вие, знаем го и ние – правилното поддържане на изрядна счетоводна отчетност  е критично важно за всяка организация, независимо от размерът й. Да познаваме основни счетоводни документи и процеси на отчитане засяга всички членове на екипа ни. Затова в  тази сесия ще научим  азбучните правила за организиране на счетоводната отчетност, изискуемите документи за отчет на приходите и разходите, както и специфики на отчитане на проектните дейности в зависимост от произхода на финансирането им. Включете се!

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите.

Сесия 2: Стопанска дейност за НПО – може ли НПО да прави СД и при какви условия, примери. Как се облага данъчно и как се осчетоводява? | видео сесия

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, Български център за нестопанско право

Златният въпрос – може ли едно НПО да извършва стопанска дейност и защо е важна тя за финансовата устойчивост на организацията? Ще дадем яснота по темата, ще обсъдим как можем да планираме приходите и разходите от стопанската дейност в организацията, какви са дължимите данъци и къде са подводните камъни в счетоводното отчитане. Сесията не е за изпускане, особено ако във вашата организация планирате да развивате стопанска дейност или вече го правите. 

Сесия 3: Изготвяне на годишен бюджет на организацията и препоръки за ефективното му управление | видео сесия

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, Български център за нестопанско право

Правилно изготвеният бюджет на организацията е изключително важен и мощен инструмент за управление на процесите и паричните потоци. Проследяването на  динамиката на разходите и приходите дава предварителен поглед върху финансовите рисковете, навременното идентифициране на потенциални проблеми и рамка за нуждите от фондонабиране. В тази лекция ще предоставим ценни указания как да съставите работещ и динамичен организационен бюджет и как да го свържете с отделните бюджети по проекти.

Сесия 1: Първи стъпки за ефективно управление на НПО | видео сесия

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор, Български център за нестопанско право

 и Радина Бановаправен консулант, Български център за нестопанско право

За да се създаде една организация с нестопанска цел са необходими хора и ентусиазъм. За да се развива тя успешно, обаче, са необходими знания и грижи за нейното ефективно управление – на екипа, на документите и на процесите. В тази сесия ще представим добрите стандарти за уреждане на отношенията между организацията и ангажираните с нея хора. Ще ви дадем практически съвети за щекотливите текстове от вътрешно-устройствените документи. Ще обърнем внимание и на основните законови изисквания във връзка с отчетността и изрядността на вашата организация.

Айлин Юмерова е програмен директор в Български център за нестопанско право. Координира програми за подкрепа и развиване капацитета на гражданските организации, за набиране на средства за дарителски кампании на БЦНП и за насърчаване на социално ангажираното изкуство, което има отношение към гражданските права и свободи. Има богат опит в работата с юридически лица с нестопанска цел, в насоките по предоставяне на юридически консултации, провеждане на обучения, изготвяне на анализи и становища.  

Радина Банова-Стоева е правен консултант в Български център за нестопанско право. Освен в работата по предоставяне на юридически консултации на юридически лица с нестопанска цел, има предходен опит в сферата на търговското и корпоративно право и правото на интелектуална собственост. Отговорностите ѝ в БЦНП касаят, освен юридическо съдействие на ЮЛНЦ, изготвяне на правни анализи и становища, провеждане на обучения и мониторинг на законодателството.

Сесия 2: Писане на становища и как действаме след това – НА ЖИВО 27.03., 17:00 ч., София, ул. Христо Белчев 3

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор, Български център за нестопанско право

 и Радина Бановаправен консулант, Български център за нестопанско право

Как оставяме следа в защита на своята кауза? Това е един от големите въпроси пред НПО, които активно се борят за постигането на промяна в средата чрез застъпничество и активизъм. Отстояването на позиции по значими въпроси или горещи теми  става винаги през комуникирането на каузата ни пред институции, медии, хора. А това, което остава след всичко казано, е написаното. В тази сесия ще се тренираме в писане на послания, защитаване на тези, натрупване на аргументация и обличане на всичко това в становище. Ще поговорим и за задължителните стъпки и за какво трябва да сме нащрек след участието си в обществения дебат.

Сесия 3: Как да пишем и управляваме проекти | видео сесия

Лектор: Пламен Тодоров, административен директор, Български център за нестопанско право

Подготовката на добро проектно предложение е като участие в дебат при строго определени правила и с цел да убедим аудиторията в силата на нашата теза за процесите на промяна на средата ни. За да си представим тази трудна задача като процес ще обърнем внимание на поставянето на цели, очаквано въздействие/промяна/резултати, разбира се, неотменните административни изисквания към проектните предложения и кандидатите, ограничения, допустимост и др.) Ще поговорим за това как трябва да обмислим проектната идея, както и включването на партньори и други участници в нея. Ще обсъдим също така как да оценим реалистично собствения си капацитет и нужният ни такъв, което е свързано и с бюджета, който ни е нужен. Ако проектната ни идея е представена убедително и е получила подкрепа стигаме до следващата фаза – изпълнението на проекта, която е истински важна за постигането на нашата визия за промяната, която целим. За да стане ясно, че пътят не е никак лесен, ще поговорим за управлението на проекти, а за черешка на тортата – ще надникнем и в отчитането им.

Пламен Тодоров е административен директор на Български център за нестопанско право. В неправителствения сектор е от 2000 година и има дългогодишен опит в стратегическо планиране, административното и финансово управление на НПО, подготовката, управлението и отчитането на проекти, финансирани от европейски, американски програми, национално финансиране и др., В експертизата си включва и оценяване, мониторинг и договаряне на проекти, финансирани от ЕС, както и организиране и провеждане на тръжни процедури според изискванията на ЕК и националното законодателство.

Сесия 1: Управление на социални мрежи за начинаещи | видео сесия

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации и социални мрежи, Български център за нестопанско право

Социалните мрежи – там, където изграждаме нашите общности от последователи, съмишленици, приятели и единомислещи активисти. Там, където развиваме истории, търсим подкрепа, активизираме общността, черпим и споделяме ценна информация. Знаем, че като граждански организации понякога ни е трудно да преценим на кой “фронт” да се пуснем, къде да инвестираме време и усилия за дигитална комуникация и въобще как да планираме и структурираме комуникацията си така, че усилията ни да не отиват напразно. Ако желаете да започнете отначало или да поставите добра основа в работата си със социалните мрежи във вашата организация, тази сесия е точно за вас. Включете се!

Александър е специалист по комуникации и връзки с обществеността, франкофон, завършил бакалавър по Връзки с обществеността и магистър Стопанско управление с дигитален маркетинг в Софийски университет. Професионалният му път започва със стаж като редактор в американско онлайн издание за улична култура. Навлиза в нестопанския сектор през 2014г., като през годините работи по темите, свързани с правата на децата, борба с трафика на хора, късометражно кино, културни събития и др. Силните му страни са създаване на социални awareness кампании, организиране на събития, фотография и дигитална комуникация, а също има интереси и в сферата на изкуствата на занаятите, графичен дизайн и музиката, като средство за комуникация.

Сесия 2: Работа с медии: кое поведение е най-подходящо? –  НА ЖИВО 19.04., 17:00 ч., София, ул. Христо Белчев 3

Лектор: Ивета Шилигарова, експерт комуникации и социални мрежи, Български център за нестопанско право

Целта на това обучение е да се повиши капацитетът на НПО да предават своите послания на медиите и чрез тях. Той ще бъде воден от опитен обучител по връзки с медиите и журналист и ще се състои главно от практически и интерактивни упражнения, включително практика за интервюта пред камера. Темите, които ще бъдат разгледани, включват: какво искат журналистите, избор на подходящи за медиите аспекти от работата на НПО, яснота на езика и създаване и представяне на послания. Обучението ще продължи 3 часа като ще бъдат разгледани различни реални казуси. Обучението ще се води от Ивета Шилигарова – телевизионен журналист, комуникатор и специалист по политически мениджмънт. В сесията своя опит ще предаде и Надя Шабани директор на Български център за нестопанско право.

Ивета е журналист по професия, с опит във водещи телевизионни медии. Завършила е бакалавър по Връзки с обществеността и магистър по Политически мениджмънт в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ивета започва кариерата си в Българската Национална телевизия, а след това работи като репортер в Новини и актуални предавания в NOVA телевизия. Развива се като специалист по Дигитален маркетинг в сферата на ритейла, но истинската ѝ страст към работата в полза на обществото отново я връща към работата с кауза. Обработката на видео и аудио съдържание и писането са част от целия ѝ професионален път, а по-късно започва да се занимава и с дизайн.

Сесия 3: Как да разказваме истории чрез видео и снимки | видео сесия

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации и социални мрежи, Български център за нестопанско право

Създаването на добро и стойностно визуално съдържание не винаги е въпрос на голям ресурс. Ще го докажем. Умението да разказваме завладяващи истории чрез видео и снимки е сред новите комуникационни инструменти, част от инвентара на всяка гражданска организация, която цели да променя нагласи чрез своето публично говорене. Ето защо в рамките на тази сесия ще обърнем внимание на няколко прости правила за това как да разказваме добри, завладяващи и ясни визуални истории, с които да подсилим посланията си.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!


Отново, темите са много, все така актуални и всеки човек, ангажиран с дейността на една гражданска организация ПОНЕ ВЕДНЪЖ си е задал въпрос, чийто отговор ще открие тук – в ПРОЛЕТНАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА.

Хайде, регистрирайте се днес и не се колебайте да споделите за Порграмата с колеги от вашия екип!

За повече информация, пишете ни на vasil@bcnl.org

Posted on March 14, 2023 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Back to Top